Navigácia

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: ouimojmirovce@gmail.com alebo 037 / 7798137 Ak sa Vám informácie o našom OUI na stránke zdajú nedostatočné, máte možnosť si ich doplniť telefonicky. V prípade záujmu môžete návštíviť našu školu a osobne si prezrieť areál, internát a učebne, kde butete vidieť našich žiakov pri práci v jednotlivých učebných odboroch. alebo Kontakt

 
Pozícia:

Učiteľ náboženskej výchovy   Mám záujem

Úväzok:Čiastočný úväzok - 3 hodiny týždenne
Dátum nástupu:IHNEĎ
Požiadavky:Učiteľ náboženskej výchovy na špeciálnej škole. Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo,
- Kánonická misia na vyučovanie náboženstva,
- ukončené štúdium špeciálnej pedagogiky je výhodou
- žiadosť o prijatie do PP, životopis, doklady o nadobudnutom vzdelaní (vysvedčenie, diplom)
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, bezúhonnosť (výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace)
 

Novinky

Kontakt

  • Odborné učilište internátne Mojmírovce
    Námestie sv. Ladislava 1791/14,
    951 15 Mojmírovce
  • 037 / 7798137
    Ak sa Vám informácie o našom OUI na stránke zdajú nedostatočné, máte možnosť si ich doplniť telefonicky.
    V prípade záujmu môžete návštíviť našu školu a osobne si prezrieť areál, internát a učebne, kde butete vidieť našich žiakov pri práci v jednotlivých učebných odboroch.

Fotogaléria