Navigácia

Počet návštev: 568144

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: ouimojmirovce@gmail.com alebo 037 / 7798137 Ak sa Vám informácie o našom OUI na stránke zdajú nedostatočné, máte možnosť si ich doplniť telefonicky. V prípade záujmu môžete návštíviť našu školu a osobne si prezrieť areál, internát a učebne, kde butete vidieť našich žiakov pri práci v jednotlivých učebných odboroch. alebo Kontakt

 
Pozícia:

Učiteľ /ka telesnej výchovy   Mám záujem

Úväzok:Čiastočný úväzok 6 hodín týždenne
Dátum nástupu:IHNEĎ
Požiadavky:Voľné miesto

a) názov a adresu zamestnávateľa:
Odborné učilište internátne Mojmírovce
Námestie sv. Ladislava 1791, 951 15 Mojmírovce elokované pracovisko Palárikovo


b) príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov alebo príslušnú kategóriu odborných zamestnancov:
učiteľ telesnej výchovy
c) kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo,
špeciálna pedagogika,

d) zoznam požadovaných dokladov:
žiadosť o prijatie do PP, životopis, doklady o nadobudnutom vzdelaní /vysvedčenie, diplom
Ďalšie požadované doklady budú vyžiadané od vybraného uchádzača.

e) iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
Pracovný pomer na dobu určitú do 30.08.2015
Čiastočný úväzok – 6 hodín týždenne
Nástup možný ihneď

KONTAKT: PaedDr. Janka Stoláriková, riaditeľka školy
Tel: 037/7798137, 037/7798196
E-mail: ouimojmirovce@gmail.com
 

 
Pozícia:

Majster/majsterka odbornej výchovy v elokovanom pracovisku Palárikovo   Mám záujem

Úväzok:100%
Dátum nástupu:ihneď
Požiadavky:Odborné učilište internátne Mojmírovce,
Námestie sv. Ladislava 1791/14, 951 15 Mojmírovce

Voľné miesto
Plne kvalifikovaný majster odbornej výchovy v učebnom odbore obchodná prevádzka – príprava jedál pre elokované pracovisko Palárikovo
Úväzok 100%
a) názov a adresu zamestnávateľa:
Odborné učilište internátne Mojmírovce
Námestie sv. Ladislava 1791/14, 951 15 Mojmírovce

b) príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov alebo príslušnú kategóriu odborných zamestnancov:
majster odbornej výchovy v odbornom učilišti( špeciálnej škole)
c) kvalifikačné predpoklady:
výučný list v požadovanom odbore (kuchár),
maturita,
doplnkové pedagogické štúdium,
štúdium špeciálnej pedagogiky pre majstrov odbornej výchovy


d) zoznam požadovaných dokladov:
žiadosť o prijatie do PP,
životopis,
úradne overené fotokópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní – vysvedčenie, diplom

e) iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
výpis z registra trestov (bezúhonnosť) nie starší ako 3 mesiace


f) KONTAKT: PaedDr. Janka Stoláriková, riaditeľka školy
Tel: 037/7798137, 037/7798196
E-mail: ouimojmirovce@gmail.com
 

Novinky

Kontakt

  • Odborné učilište internátne Mojmírovce
    Námestie sv. Ladislava 1791/14,
    951 15 Mojmírovce
  • 037 / 7798137
    Ak sa Vám informácie o našom OUI na stránke zdajú nedostatočné, máte možnosť si ich doplniť telefonicky.
    V prípade záujmu môžete návštíviť našu školu a osobne si prezrieť areál, internát a učebne, kde butete vidieť našich žiakov pri práci v jednotlivých učebných odboroch.

Fotogaléria